วีดีโอความรู้เกี่ยวกับ DEVA

LiteTouch™ Er:YAG Laser-in-Handpiece