บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

เป็นผู้นำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่าย นวัตกรรม เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรมในทุกๆแผนก
และส่งมอบประสบการณ์ การทำงานที่ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เพื่อผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

ร่วมงาน

text

MEDICAL PRODUCT

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมการบันทึกผลข้อมูลผู้ป่วย
Automated External Defibrillator (ZOLL AED3)

 

ข่าวสารและกิจกรรม

บรรยากาศงาน งานประชุมวิชาการครั้งที่ 117 (1/2567)

การออกบูธงานแสดงสินค้าทางทันตกรรม ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Admetec Loupes

ส่งมอบ Admetec Loupes

The Bone

The Bone