บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

เป็นผู้นำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่าย นวัตกรรม เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรมในทุกๆแผนก
และส่งมอบประสบการณ์ การทำงานที่ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เพื่อผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

Job Advertisement

HIGHLIGHT

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมการบันทึกผลข้อมูลผู้ป่วย
Automated External Defibrillator (ZOLL AED3)

 

News & Event

ประชุมวิชาการ ภาควิชา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ม.ช.

ประชุมวิชาการ ภาควิชา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ม.ช.

บรรยากาศงาน งานประชุมวิชาการครั้งที่ 117 (1/2567)

บรรยากาศงาน งานประชุมวิชาการครั้งที่ 117 (1/2567)

Admetec Loupes

ส่งมอบ Admetec Loupes