มากกว่า งานขาย คือกำลังใจ ที่ให้กัน

มากกว่า งานขาย คือกำลังใจ ที่ให้กัน
ไม่มีหมอ ไม่มีเรา
บริษัท ดีว่าเมดิคอลซัพพลาย ร่วมกับ ร้านอาหาร “The Rich ศาลายา” ร่วมสนับสนุน ขนมจีน น้ำยาปู 200 ชุด
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

Covid-19 อยู่ที่เราอยู่บ้านเพื่อหมอ
ห่างกันสักพัก กินร้อน ช้อนกู ล้างมือบ่อยๆ
ขอขอบคุณ หมอและบุคลากรทางการแพทย์ ทุกๆท่าน
“ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งมอบกำลังใจ “
“ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย Serving Genuine Brand to Customer.”

Share This Post